ZUS z nowymi uprawnieniami

ZUS z nowymi uprawnieniami

ZUS będzie mógł żądać odsetek od nienależnie pobranych świadczeń od samego początku ich pobierania – informuje serwis prawo.pl

Przyznanie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, renty czy wcześniejszej emerytury nie oznacza jeszcze, że ZUS się o te pieniądze nie upomni. I to z odsetkami. Prawo do tego daje mu nowelizacja ustawy, która obowiązuje od 18 września – czytamy w informacji.

Nowy zapis w rządowej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw weszła praktycznie niezauważona. I to nie tylko ze względu na inne głośniejsze projekty, jak zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu czy lex TVN. Jak podaje portal, autorzy projektu w jego uzasadnieniu nie wspomnieli o nim ani słowem – podkreśla serwis.

Jak czytamy w informacji -  ZUS będzie mógł żądać odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - i to nie od momentu wydania decyzji, a od momentu rozpoczęcia pobierania pieniędzy. W zależności od okoliczności ustalenia braku lub wygaśnięcia prawa do świadczenia może to dotyczyć nawet kilku lat wstecz, a więc kwot uderzających po kieszeniach.

- To jest przepis, na podstawie którego ZUS - mając wiedzę, że doszło do nieprawidłowości i świadczenie jest wypłacane nienależnie, albo w nienależnej wysokości – będzie mógł zwlekać do końca okresu przedawnienia, czyli przez 5 lat, z wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia albo jego różnicy, i to z odsetkami liczonymi nie od wydania decyzji o zwrocie świadczenia, lecz od momentu jego wypłaty - zauważył Przemysław Hinc, doradca podatkowy z kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze, cytowany przez prawo.pl.

– Gdyby jeszcze ten przepis był adresowany do osób, które świadomie i z premedytacją oszukują i wyłudzają świadczenia, to bym to zrozumiał, ale on uderzy w zwykłych obywateli, w przedsiębiorców. Przecież osoba, której ZUS przyzna np. rentę albo wcześniejszą emeryturę ma prawo oczekiwać, że spełniła wymagania, by ją otrzymać - dodał prawnik.

W opinii Przemysława Hinca, ustawodawca po raz kolejny przyznał ZUS prawo do zmniejszenia pewności obywateli i bezpieczeństwa ich sytuacji prawnej. – Organy państwowe, a do tych zalicza się też ZUS, powinny działać na podstawie i w granicach prawa, budując zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. To z czym w tym przypadku mamy do czynienia jest oczywistym zaprzeczeniem tym zasadom – podkreślił w podsumowaniu Hinc.  (jmk)

Foto: Planeta

Źródło: Prawo.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.