Advertisement

BP_2024

2014: CSR w Polsce - Dobre praktyki przedsiębiorstw

2014: CSR w Polsce - Dobre praktyki przedsiębiorstw

W ramach Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego w dniu 6 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się sesja "CSR w Polsce. Dobre praktyki przedsiębiorstw."  

Podczas sesji zaproszeni eksperci oraz goście poruszali tak ważne tematy jak wolontariat pracowniczy, kampanie społeczne czy fundacje. Dyskusja toczyła się również wokół zagadnień ekologicznych i polityki propracowniczej.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, będących liderami w zakresie założeń CSR: Karolina Długosz z Capgemini Polska, Joanna Warmuz z ING Banku Śląskiego, Monika Kulik z Orange Polska, Marta Marczuk- Komiszke z Tesco Polska, Katarzyna Fraś z Tauron Polska Energia, Dominika Kosman- Czeczot z Electrolux Polska oraz Jarosław Herrmann z Grupy Żywiec, który zebranym przybliżył również temat raportowania działań związanych z biznesem społecznie odpowiedzialnym. Podczas panelu dyskusyjnego gościliśmy również Adama Pławeckiego z EDF Polska - prezesa Fundacji Gorące serce oraz Sebastiana Uzara z Fundacji Mam marzenie. Na temat rozwiązań ekologicznych w krakowskim Hotelu Polskim Pod Białym Orłem głos zabrała Anna Kraińska.

Kwestie dotyczące biznesu społecznie odpowiedzialnego stają się coraz istotniejsze i firmy, zarówno te duże, międzynarodowe korporacje, jak i te mniejsze, działające lokalnie, przywiązują do nich coraz większą wagę. Zrównoważony rozwój każdego podmiotu gospodarczego jest uzależniony od otoczenia, w którym on funkcjonuje. To właśnie relacje z różnymi grupami interesariuszy świadczą nie tylko o tym, w jaki sposób firma jest postrzegana, ale także o tym, czy np. stanowi przyjazne miejsce pracy, do którego pracownicy wracają z przyjemnością i w którym realizują swoje zawodowe plany. Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi pewnego rodzaju wykładnię odzwierciedlającą zaangażowanie władz danego podmiotu w relacje międzyśrodowiskowe, których on sam jest nieodłącznym elementem.

Analizując założenia każdej strategii CSR nie sposób uniknąć kwestii związanych z polityką propracowniczą. To, czy firma dba o swoich pracowników, czy wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom stanowi po części także wyznacznik przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach coraz modniejszą formą realizowania założeń polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego właśnie wśród pracowników jest wolontariat. Dotyka on bardzo różnych obszarów działalności i aktywności społecznej, ale zawsze jest doskonałym instrumentem integrującym zespół. Podczas konferencji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie dlaczego przedsiębiorstwa najróżniejszych branż angażują się w akcje społeczne oparte właśnie o ideę wolontariatu? Wolontariat pracowniczy to niezwykle pożyteczna działalność, która wspiera nie tylko rozwój samych pracowników, ale w sposób bardzo pozytywny wpływa na całą organizację. Coraz więcej firm uwzględnia go w swoich założeniach. Umożliwienie pracownikom zaangażowania się w różnego rodzaju akcje dobroczynne staje się zwłaszcza w dużych firmach niezbędnym elementem polityki propracowniczej.

Jednym z ważniejszych narzędzi CSR są fundacje. Dlaczego firmy tworzą fundacje? Dlaczego z nimi współpracują? Czy ta współpraca ma zwykle charakter długofalowy czy raczej przyjmuje formę pomocy doraźnej? Także na te tematy rozmawialiśmy podczas Forum Społeczno-Gospodarczego w Krakowie.

Kolejnym narzędziem są kampanie społeczne. Zwykle są to projekty edukacyjne ukierunkowane na konkretny problem lub poświęcone określonemu zagadnieniu. W dużej mierze ich powodzenie zależy od formy jaką przyjmują, a kwestią najważniejszą wydaje się być odpowiedni dobór grupy docelowej, do której jest skierowana kampania. Czy faktycznie jest to klucz do sukcesu?

W dyskusji nie brakowało także tematu ochrony środowiska, ponieważ ekologia, zwłaszcza w ostatnich latach, stała się bardzo popularnym narzędziem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, często łączące się z innymi ważnymi kwestiami np. ochroną dóbr kultury, gospodarką surowcową czy rekultywacją terenów. CSR to wielowątkowe, złożone zagadnienie, dlatego niezwykle ważnym zadaniem organizowanie takich właśnie spotkań, na których mamy możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. Z punktu widzenia wymiany informacji ciekawym trendem jest również coraz bardziej popularne raportowanie działań związanych z CSR.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.