Rozmowa z Arturem Adamczykiem, Prezesem Zarządu Banku BPS

Rozmowa z Arturem Adamczykiem, Prezesem Zarządu Banku BPS

Bank BPS zdobył prestiżowy tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności. Jakie są najważniejsze wartości, którymi Bank BPS kieruje się w swojej działalności?

Chcemy być bankiem, który nie tylko osiąga dobre wyniki finansowe, ale także ma pozytywny wpływ na otoczenie. Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności potwierdza, że naszą misję i nasze wartości –  doskonalenie, praktyczność, współpraca, otwartość i odpowiedzialność – realizujemy w praktyce. Nieustannie dążymy do tego, aby Bank BPS, a także pośrednio zrzeszone z nami banki spółdzielcze, były miejscem, gdzie zarówno pracownicy, jak i klienci, czują się doceniani i wiedzą, że działamy z myślą o ich dobru oraz dobru społeczności, w której funkcjonujemy. W ten sposób budujemy silne, transparentne relacje z naszymi pracownikami, klientami oraz społecznością lokalną.

Jak wyznawane wartości wpływają na codzienną pracę w banku?
Przede wszystkim kształtują naszą kulturę organizacyjną i zachęcają pracowników do ciągłego rozwoju, otwartości na innowacje i odpowiedzialności za powierzone im zadania. Przykładowo, inicjatywy takie jak badanie Tajemniczy Klient w sieci sprzedaży, czy Akademia Sprzedaży, pomagają pracownikom rozwijać swoje kompetencje, co bezpośrednio przekłada się na większą satysfakcję z wykonywanej pracy, a przy tym jakość obsługi klienta. Jesteśmy dumni z faktu, że tworzymy środowisko, w którym nasi pracownicy mogą się rozwijać, a ich wkład jest ceniony i doceniany.

W jaki sposób Bank BPS kreuje kulturę współpracy, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi?
Wierzymy w siłę współpracy i otwartości. Poprzez projekty strategiczne, obejmujące całą organizację, takie jak Program Transformacji BPS od Nowa czy praca nad nowym centralnym systemem bankowym (CSB), umożliwiamy pracownikom wpływ na rozwój banku i zachęcamy do przedstawiania innowacyjnych rozwiązań. Tylko w pracach nad CSB udział bierze ponad 150 osób z różnych obszarów i departamentów. Angażowanie pracowników w tego typu zadania ułatwia komunikację między różnymi poziomami organizacyjnymi oraz umożliwia lepsze zrozumienie i realizację celów banku. Poprzez takie inicjatywy stwarzamy kulturę współpracy, która pozwala na wykorzystanie pełni potencjału naszego zespołu. Ponadto, takie podejście umożliwia nam pozostanie wrażliwym na potrzeby naszych klientów i pracowników, co jest kluczowe dla długoterminowej strategii i sukcesu na rynku.

Jakie korzyści – związane z tym, że Bank BPS jest firmą społecznie odpowiedzialną – odnoszą klienci?
Stawiamy np. na prosty język i transparentność w komunikacji z klientami, co jest odzwierciedleniem jednej z naszych wartości – praktyczności. Chcemy, by nasi klienci z łatwością mogli zrozumieć oferowane przez nas produkty i usługi. Dzięki takim zmianom, proces komunikacji między bankiem a klientem staje się prostszy i bardziej efektywny, co z kolei przyczynia się do zwiększenia satysfakcji klienta. Pracujemy także nad upraszczaniem procedur wewnętrznych, aby nasi pracownicy mogli skoncentrować się na dostarczaniu najwyższej jakości usług. Jesteśmy przekonani, że prostota i przejrzystość są kluczem do budowania trwałych i satysfakcjonujących relacji z naszymi klientami.

A w czym przejawia się otwartość na linii bank – klient?
Wdrożenie chatbota do obsługi klientów to przykład naszej otwartości na nowoczesne rozwiązania, które ułatwiają interakcję z bankiem. Uważamy, że innowacje technologiczne są kluczowe dla spełniania oczekiwań naszych klientów i utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Nowe technologie pozwalają nie tylko na poprawę jakości obsługi, ale także lepsze zrozumienie potrzeb naszych klientów. Dodatkowo, powołanie Departamentu Analiz i Inżynierii Danych oraz Departamentu Innowacji i Rozwoju podkreśla nasze zobowiązanie do ciągłego rozwoju kompetencji w obszarze technologii finansowych. Innowacje umożliwiają nam skuteczniejszą komunikację z klientami, efektywniejsze zarządzanie zasobami i zwiększenie naszej zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Przez takie inicjatywy, nie tylko ulepszamy naszą ofertę, ale także budujemy trwałe relacje z klientami i partnerami biznesowymi, podkreślając naszą gotowość do adaptacji i ciągłego doskonalenia.

W jaki sposób Bank BPS realizuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym, jak i w szerszej perspektywie?
Zaangażowanie w społeczność lokalną i szeroko rozumiana odpowiedzialność społeczna to dla nas priorytet. Przykładem mogą być nasze inicjatywy charytatywne, takie jak zbiórka na rzecz uchodźców z Ukrainy, czy wyzwania sportowe typu Onkobieg, Rakreaton czy StartujeMY, które promują zdrowy styl życia i wspierają ważne cele społeczne. Od ponad 10 lat prowadzimy także program edukacyjny TalentowiSKO Banków Spółdzielczych, skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferujemy szkołom gotowe materiały dydaktyczne, takie jak scenariusze zajęć z zakresu gospodarki, finansów, przedsiębiorczości (obecnie w bazie mamy ponad 40 takich materiałów), czy animacje edukacyjne oraz przeprowadzamy konkursy dla uczniów z atrakcyjnymi nagrodami. W poszczególnych edycjach programu TalentowiSKO wzięło udział 30 tys. uczniów i ponad 200 szkół. Jesteśmy dumni z faktu, że nasze działania w tym zakresie są zauważalne i mają realny wpływ na społeczność, w której działamy.

Rozmawiała Joanna Jakoweńko

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.