Inwestycje bytomskiego PEC-u

Inwestycje bytomskiego PEC-u

Kapituła Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności EKO Firma 2021  w kwietniu bieżącego roku przyznała Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności EKO Firma 2021. Spółka od dziesięciu lat z powodzeniem realizuje wieloletnie inwestycje dofinansowane z UE. Projekty dotyczą poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Od 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu realizuje projekty dofinansowane w ramach POIiŚ 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności (FS). W tym czasie łącznie wybudowano ok. 20,6 km sieci ciepłowniczych oraz ok. 300 indywidualnych węzłów cieplnych, które w dużej mierze zastąpiły paleniska węglowe, a tym samym przyczyniły się do ograniczenia występowania zjawiska niskiej emisji.

 

 

W 2021 roku powstanie 36 nowych węzłów cieplnych oraz zostanie zbudowanych i zmodernizowanych ok. 3,3 km sieci ciepłowniczych. Prace prowadzone będą w drugiej połowie roku. Zakres zadań w większości dotyczy nowych podłączeń, które bezpośrednio obejmą ok. 1250 mieszkańców Bytomia.

Aktualnie PEC realizuje trzy projekty z zakresu poprawy jakości powietrza oraz unowocześnienia istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, są to: Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - 2015-2020, Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2019-2023 oraz Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021.

Podstawowe efekty realizacji ww. projektów to: zmniejszenie zużycia energii końcowej ok.: 48 372 GJ/rok – co pozwoliłoby ogrzać rocznie około 900 domków jednorodzinnych, uniknięte emisje CO2 ok.: 4 657 Mg/rok – daje to rocznie około 2 300 ton niespalonego węgla, zmniejszenie emisji pyłów, bezpieczne dostawy Ciepła Systemowego, ograniczenie poziomu niskiej emisji oraz wyeliminowanie zagrożenia występowania czadu w podłączonych budynkach.

W odpowiedzi na zainteresowanie potencjalnych klientów dotyczące wykorzystania nowych technologii, w Spółce został powołany zespół ds. OZE, którego celem m.in. jest określenie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii. Jako pierwsze działanie planowany jest montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Spółki. Zdobyte doświadczenie pozwoli wykorzystać rozwiązania OZE w trakcie nowych podłączeń przewidzianych do realizacji w ciągu najbliższych lat.

Do Spółki docierają sygnały od mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z przeprowadzonymi inwestycjami, którzy już odczuwają poprawę jakości powietrza. PEC dziękuje wszystkim, którzy razem z nim prowadzą działania mające na celu ograniczenie występowania zjawiska smogu na terenie Bytomia i Radzionkowa.

Bieżące informacje znajdują się na  www.pec.bytom.pl

 

 

 

 

 

Czytaj o EFB 2020

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.