Niebawem ważna debata o turystyce

Niebawem ważna debata o turystyce

Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej, Świdnica 05-06.10.2021 r.

Polska i Czechy, jako sąsiedzi, współpracują turystycznie od lat. Przybiera to różne formy i poziomy satysfakcji. Czas porozmawiać w szerokim gronie osób o tym, jak powinna wyglądać ta kooperacja, a także gdzie i jak należałoby ją poprawić.

Służyć temu będzie Kongres Turystyki Polsko-Czeskiej – jedna z największych i najważniejszych debat tego sektora obu krajów, która organizowana jest w ramach projektu „Turystyka – wspólna sprawa” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Świdnica na Dolnym Śląsku już od kilku lat, jesienią, jest tradycyjnym miejscem spotkań branży turystycznej, samorządowców, przedstawicieli nauki, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych instytucji. Podczas tegorocznego kongresu, który ma być zwieńczeniem i podsumowaniem projektu „Turystyka – wspólna sprawa”, będzie okazja do dyskusji w szerokim zakresie m.in. na temat wpływu aktualnej, światowej pandemii na branżę. Mowa będzie też o turystyce socjalnej (efekt bonu turystycznego) i wspólnym dziedzictwie na polsko-czeskim pograniczu w kontekście produktów i interpretacji dziedzictwa. Uczestnicy podejmą też dyskusję na temat zjawisk w nowych mediach – influencer marketingu, czy blogosfery.

Kongres planowany jest w formule tradycyjnego spotkania. Miejscem debat będzie świdnicki Teatr Miejski. Wydarzenie będzie stanowiło doskonałą okazję do wzajemnego poznania się i integracji jego uczestników, zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów, wymiany poglądów, poszukiwania partnerów, podzielenia się dobrymi praktykami, przeanalizowania błędów oraz wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie dalszych działań na rzecz rozwoju turystyki i współpracy.

Podczas świdnickiego kongresu wystąpią m.in.: prof. WSB dr hab. Marek Nowacki („Plan interpretacji dziedzictwa dla regionu polsko-czeskiego pogranicza”), dr Piotr Zawadzki („Influencer marketing w turystyce – przesłanki, formy, inspiracje”), prof. AWF dr hab. Zygmunt Kruczek („Metodologia tworzenia transgranicznych produktów turystycznych”), mgr Marek Ciechanowski, Dolnośląska Izba Turystyki („Efekt wprowadzenia bonu turystycznego oraz kondycja biur podróży w czasie pandemii”), prof. UEW dr hab. Piotr Gryszel („Frekwencja i struktura ruchu turystycznego w atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska – efekt pandemii w turystyce”). Odbędą się także warsztaty poświęcone m.in. skutecznemu prowadzeniu bloga turystycznego, czy oczekiwaniom klientów z Czech, Niemiec i Chin – jak przygotować ofertę odpowiadającą gustom turystów zagranicznych?

Zapisy i program
www.turystykawspolnasprawa.pl
https://turystykawspolnasprawa.pl/pl/kongres/kongres-polsko-czeskiej-turystyki-swidnica-2021

Zdjęcia pochodzą z konferencji „Turystka dziedzictwa i smaku”, która odbyła się w 21-22.04.2021 r. w Świdnicy oraz ubiegłorocznej gali wręczenia nagród dla najlepszych produktów i usług turystycznych roku

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.