PKN - BHP zgodny z normą 45001-2018

PKN - BHP zgodny z normą 45001-2018

28 listopada 2019 r. Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid Warszawie, ogólnopolską konferencję dotyczącą systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście normy PN-ISO 45001:2018. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie systemu zarządzania bhp w świetle prac normalizacyjnych, a także zwiększenie świadomości nt. normalizacji w kontekście nowo opracowanej polskiej wersji normy PN-ISO 45001:2018.  


1 sierpnia br. norma PN-ISO 45001:2018 została opublikowana w polskiej wersji językowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży BHP oraz podkreślając znaczenie normalizacji w tym obszarze, Polski Komitet Normalizacyjny zorganizował konferencję poświęconą tej normie.


Każda organizacja jest odpowiedzialna za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz osób, na które mogą wpływać jej działania. Norma PN-ISO 45001 umożliwia ustanowienie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania BHP we wszystkich organizacjach; jednocześnie przedstawia bieżący punkt widzenia na temat zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pracy oraz najlepsze praktyki.
 

Eksperci zaproszeni na konferencję omówili – w kontekście normy PN-ISO 45001 – zagadnienia związane z systemem zarządzania BHP, przedstawili podstawowe terminy i definicje systemu oraz dyskutowali nad poprawą jego skuteczności. Słuchaczom został również przybliżony temat systemu prawnego w obszarze BHP, a także wyzwania wynikające z nowej normy PN-ISO 45001 dla akredytacji jednostek certyfikujących systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

W wydarzeniu uczestniczyło 150 przedstawicieli BHP z różnych obszarów biznesu, zarówno
firm państwowych, jak i prywatnych, a także stowarzyszeń branżowych i uczelni wyższych.


Więcej o normie: https://www.pkn.pl/sites/default/files/sites/default/files/imce/files/BHP_zgodnie_z_PN-ISO_45001.pdf


Patronat honorowy nad konferencją objęli:
 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Polskie Centrum Akredytacji.

Patroni medialni:
„ATEST-Ochrona Pracy”, „Problemy Jakości”, „Promotor BHP” oraz portale: AsystentBHP.pl, Forumbiznesu.pl.


Szczegółową relację z konferencji będzie można przeczytać w grudniowym numerze „Wiadomości PKN” na www.pkn.pl

 

Foto: PKN

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.