Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A. jako uznany na rynku producent urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu przetwórczego jest firmą odpowiedzialną społecznie w wielu obszarach, realizującą politykę pracowniczą ukierunkowaną na rozwój zawodowy i osobisty oraz bezwzględne bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo swoją ofertę kieruje dla wielu gałęzi przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, czy chemicznego. Maszyny z logo „Spomasz” Pleszew pracują niemal w każdym zakładzie przetwórczym w Polsce. Jest także jedynym polskim producentem sterylizatorów i autoklawów.

„Spomasz” Pleszew jest pożądanym i atrakcyjnym pracodawcą. Firma błyskawicznie reaguje na wszelkie problemy załogi, związane nie tylko z kwestiami zawodowymi, ale również potrzebami prywatnymi. – Znajomość punktu widzenia pracowników i otwartość na ich pomysły, jest nie do przecenienia. Staramy się, aby każdy z nich wiedział, że obowiązki, które wykonuje, mają głęboki sens i są ważne w osiąganiu przez przedsiębiorstwo sukcesów. Świadomi pracownicy utożsamiają się z firmą, są bardziej zaangażowani, a my, jako pracodawca wspieramy ich w rozwoju na różne sposoby – mówi Tadeusz Rak, Prezes Zarządu „Spomasz” Pleszew S.A. Odnosi się to zarówno do podnoszenia poziomu wykształcenia, jak i kursów zawodowych. Każdego roku opracowywany jest harmonogram, obejmujący np. szkolenia warsztatowe zakończone egzaminem, jak i wpisujące się w politykę jakości całego przedsiębiorstwa (np. nauka języków obcych). Fabryka szczyci się też długoletnią tradycją kształcenia uczniów. Zyskują na tym zarówno młodzi absolwenci, którzy po skończeniu edukacji mogą podjąć pracę w atrakcyjnym, dobrze płatnym zawodzie, jak i sama firma, która zdobywa specjalistów.

Priorytetem FMS „Spomasz” Pleszew S.A. jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, dbałość o kondycję kadry i jej zdrowie, zapewniając m.in. stałą opiekę medyczną. Aktywność w zakresie bezpieczeństwa koncentruje się wokół zapobiegania, budowania świadomości ryzyka i bezwzględnego przestrzegania procedur. Wyodrębniona komórka w firmie odpowiedzialna jest za monitorowanie, rejestrowanie i przewidywanie negatywnych zjawisk, czy wprowadzanie ewentualnych działań korygujących, a tym samym poprawę bezpieczeństwa. Pracownicy wybranych specjalizacji mogą liczyć na dodatki z tytułu uciążliwości i specyfiki wykonywanych zadań, np. na wysokości.

Równie ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. „Spomasz” Pleszew posiada własny ośrodek wypoczynkowy, z którego korzystać mogą pracownicy firmy i ich rodziny oraz gdzie są organizowane różnego typu imprezy rekreacyjne i integracyjne.

Joanna Chrustek

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.