Dobry pracodawca, czyli jaki?

Dobry pracodawca, czyli jaki?

Fabryka Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew S.A. jako uznany na rynku producent urządzeń i linii technologicznych dla przemysłu przetwórczego jest firmą odpowiedzialną społecznie w wielu obszarach, realizującą politykę pracowniczą ukierunkowaną na rozwój zawodowy i osobisty oraz bezwzględne bezpieczeństwo.

Przedsiębiorstwo swoją ofertę kieruje dla wielu gałęzi przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, czy chemicznego. Maszyny z logo „Spomasz” Pleszew pracują niemal w każdym zakładzie przetwórczym w Polsce. Jest także jedynym polskim producentem sterylizatorów i autoklawów.

„Spomasz” Pleszew jest pożądanym i atrakcyjnym pracodawcą. Firma błyskawicznie reaguje na wszelkie problemy załogi, związane nie tylko z kwestiami zawodowymi, ale również potrzebami prywatnymi. – Znajomość punktu widzenia pracowników i otwartość na ich pomysły, jest nie do przecenienia. Staramy się, aby każdy z nich wiedział, że obowiązki, które wykonuje, mają głęboki sens i są ważne w osiąganiu przez przedsiębiorstwo sukcesów. Świadomi pracownicy utożsamiają się z firmą, są bardziej zaangażowani, a my, jako pracodawca wspieramy ich w rozwoju na różne sposoby – mówi Tadeusz Rak, Prezes Zarządu „Spomasz” Pleszew S.A. Odnosi się to zarówno do podnoszenia poziomu wykształcenia, jak i kursów zawodowych. Każdego roku opracowywany jest harmonogram, obejmujący np. szkolenia warsztatowe zakończone egzaminem, jak i wpisujące się w politykę jakości całego przedsiębiorstwa (np. nauka języków obcych). Fabryka szczyci się też długoletnią tradycją kształcenia uczniów. Zyskują na tym zarówno młodzi absolwenci, którzy po skończeniu edukacji mogą podjąć pracę w atrakcyjnym, dobrze płatnym zawodzie, jak i sama firma, która zdobywa specjalistów.

Priorytetem FMS „Spomasz” Pleszew S.A. jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, dbałość o kondycję kadry i jej zdrowie, zapewniając m.in. stałą opiekę medyczną. Aktywność w zakresie bezpieczeństwa koncentruje się wokół zapobiegania, budowania świadomości ryzyka i bezwzględnego przestrzegania procedur. Wyodrębniona komórka w firmie odpowiedzialna jest za monitorowanie, rejestrowanie i przewidywanie negatywnych zjawisk, czy wprowadzanie ewentualnych działań korygujących, a tym samym poprawę bezpieczeństwa. Pracownicy wybranych specjalizacji mogą liczyć na dodatki z tytułu uciążliwości i specyfiki wykonywanych zadań, np. na wysokości.

Równie ważne jest zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a odpoczynkiem. „Spomasz” Pleszew posiada własny ośrodek wypoczynkowy, z którego korzystać mogą pracownicy firmy i ich rodziny oraz gdzie są organizowane różnego typu imprezy rekreacyjne i integracyjne.

Joanna Chrustek

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.