Trzy sposoby na przetrwanie kryzysu

Trzy sposoby na przetrwanie kryzysu

Niemal każdy przedsiębiorca przeżywa obecnie trudny czas. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji jest znacząco utrudnione, tym bardziej, że nie da się jednoznacznie przewidzieć skutków pandemii koronawirusa. Obawy napędza fakt, że każdego dnia zamykają się kolejne firmy. Są jednak takie, które dzielnie walczą o przetrwanie. Niektórzy robią to bardzo skutecznie. Jak to możliwe?

Marcin Bierut - prezes i założyciel katowickiej firmy Iconity od wielu lat analizuje procesy zachodzące w firmach. Dzisiaj dzieli się spostrzeżeniami, które mogą pomóc firmom przetrwać trudne czasy.

“W Iconity łączymy informatykę i elektronikę, odpowiadamy na realne potrzeby i wspieramy firmy w procesie cyfryzacji: optymalizujemy procesy, wspieramy biznes, oferujemy usługi informatyczne, tworzymy własne rozwiązania elektroniczne oraz projektujemy narzędzia w oparciu o  potrzeby użytkowników. Od kilku lat rozwijamy nasz flagowy produkt, jakim jest system Icon24™.” – zaznacza Marcin Bierut.

 Historia systemu Icon24™ to lata obserwacji i wyciągania wniosków z prowadzenia własnego biznesu. Marcin od początku dostrzegał potencjał nowych technologii w prowadzeniu firmy. Jego mottem stał się słynny cytat Petera Druckera „Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz też tym zarządzać”. Aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia systemów dedykowanych księgowości. Jednak szybko stało się jasne, że tworzenie systemu do obsługi małego wycinka potężnego ekosystemu jakim jest każda firma nie zapobiega stopniowej entropii i chaosowi informacyjnemu.

Rozwiązaniem problemu miało być przeniesienie całej firmy do świata cyfrowego…

Icon24™ powstał w odpowiedzi na realne potrzeby. Nasza firma, podobnie jak nasi klienci, stale się rozwija. Z biegiem czasu zaczęliśmy dostrzegać potrzebę lepszego zarządzania m.in.: kadrą, obiegiem dokumentów, kontaktami z naszymi klientami. Zgłębiliśmy to zagadnienie i dostrzegliśmy, że dotyczy ono również naszych partnerów biznesowych. Spotkania z nimi uświadomiły nam potrzebę stworzenia jednego narzędzia, które pozwoli „zapanować” nad całą firmą z dowolnego miejsca na ziemi i w dowolnej chwili.

Co więc należy wiedzieć, żeby lepiej zarządzać własnym przedsiębiorstwem i nie dać się kryzysowi?

1.“Ufaj, ale sprawdzaj” ~ Benjamin Graham
   “Z naszego doświadczenia wynika, że na początku działalności firmy, kiedy sami panujemy nad procesami wszystko idzie sprawnie – ale do czasu. Problemy zaczynają się, gdy firma się rozrasta: przybywa klientów, pracowników i... papierów, sprzętów które zaczynają się gubić. Firma to przede wszystkim ludzie, którzy wykonują swoje zadania. Kontrola nikomu nie kojarzy się dobrze, jednak wiedza na temat bieżących działań jest niezbędna, aby ocenić czy wszystko idzie zgodnie z planem. Jeśli zarządzamy ludźmi to dobrze jest również mieć kontrolę nad całym asortymentem, którym dysponujemy - to daje dodatkową wartość. Bardzo ważne jest, żeby od początku mieć na uwadze to, że chcemy się rozwijać i jak najwcześniej wdrożyć rozwiązania, które pozwolą nam kontrolować i planować nie tylko działania innych, ale także własne.”

2.Pomyśl, czy Twój biznes naprawdę się opłaca
“Niezależnie jaki biznes prowadzimy, jedynym co liczy się na koniec dnia jest to, czy “wyszliśmy na plus”. W naszej pracy coraz częściej spotykamy się z przedsiębiorcami, którzy niestety nie do końca potrafią określić jakie zyski, a co najważniejsze, jakie koszty generują podejmowane przez nich działania. Skutkiem czego często tracimy  czas, energię i środki na działania zupełnie nieopłacalne, których nie jesteśmy w stanie wyodrębnić w swoich procesach. Rozwiązaniem problemu może być rzetelna analiza wszystkich istotnych informacji o procesie oraz obszarach działalności które są opłacalne, co pozwoli zoptymalizować działania i wyniki firmy.

3.Usprawnij procesy w firmie
“Z doświadczenia wiemy, że podstawą funkcjonowania każdej firmy są procesy, które prowadzą do osiągnięcia celu naszych działań. Bez nich wyniki pracy szybko stają się zbieraniną chaosu. Bardzo ważna jest wiedza o tym jakie działania podejmowane są w Twojej firmie i czy są one skuteczne. Pracownicy bardzo często sami nie wiedzą w jaki sposób przebiega dany proces, dublują swoje działania, czekają na wyniki działań swoich przełożonych lub podwładnych, którzy zajmują się bardziej “pilnymi” sprawami i tym samym tworzą przestoje. Rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest uświadomienie sobie tego, że każde działanie w firmie jest elementem procesu - [z ang. workflow - postępowanie krok po kroku]. Jak usprawnić taki proces? Najważniejszy jest jednakowy dostęp do informacji.”

Wiedza na temat opłacalności procesów i ich kontrola zapewnia sprawny przepływ informacji, który jest kluczowym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. W uporządkowaniu tych elementów pomogą nowoczesne metody gromadzenia i analizowania danych w systemach stworzonych do prowadzenia firmy.

“Chcieliśmy stworzyć kompleksowe rozwiązania na szeroką skalę,  odpowiadającego zróżnicowanym potrzebom naszych klientów Nawiązaliśmy współpracę  z branżami m.in.: serwisowymi,  przemysłowymi i handlowymi, aby poznać procesy zachodzące w różnego typu firmach.
Opracowaliśmy narzędzie składające się z modułów, które tworzą jeden zintegrowany system. Nasz system wspomaga pracę przedsiębiorstwa w zakresie gromadzenia, analizowania i zarządzania  danymi, dodatkowo daje możliwość tworzenia własnych schematów dokumentów i wydruków. To nasze autorskie rozwiązanie, więc możemy je dowolnie kształtować i integrować się z zewnętrznymi systemami. Wprowadziliśmy możliwość personalizacji systemu, aby odzwierciedlić specyfikę pracy każdego z naszych klientów – i tak powstał Icon24™ – kompleksowy system do zarządzania firmą.”

"Naszym głównym celem jest wspierać firmy z różnych sektorów w procesie cyfryzacji. W obrębie naszych zainteresowań znalazły się również procesy związane z obsługą produkcji, dlatego zajęliśmy się zagadnieniami związanymi z Przemysłem 4.0. Przeprowadziliśmy badania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w których zidentyfikowano problemy z prawidłowym gromadzeniem, przetwarzaniem i analizą danych z procesów produkcyjnych. W toku realizowanych prac powstał system IconPro - kompleksowy system dla małych i dużych firm produkcyjnych." Więcej o tym jak efektywne zarządzać procesem produkcji przedstawiciele firmy Iconity opowiedzą 30 listopada na Europejskim Forum Biznesu.


Firma Iconity otrzymała nominację do udziału w XIV edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International.

 

Więcej na stronie www.icon24.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.