Ciasna – Przyjazna Gmina 2020

 Ciasna – Przyjazna Gmina 2020


Ponad 7,5-tysięczna gmina Ciasna, położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego w powiecie lublinieckim, nagrodzona właśnie została tytułem Przyjazna Gmina 2020.

Gminę stanowi 9 miejscowości: Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, Molna, Panoszów, Sieraków Śląski, Zborowskie, Wędzina.

Dysponuje dobrze rozwiniętymi sieciami drogowymi. Przylega do drogi krajowej DK 11. Posiada 146 km dróg gminnych. Większość inwestycji drogowych wykonywana jest równolegle z modernizacją oświetlenia ulicznego. Gmina dokonuje także inwestycji w zakresie wymiany na energooszczędne lampy LED.

Posiada rozbudowaną sieć wodociągową. Jej długość wynosi 155 km. Zapewnia dostawę dobrej jakości wody pitnej każdemu odbiorcy. Sieć kanalizacji sanitarnej obsługuje 80 proc. mieszkańców i jest wpięta w system własnych oczyszczalni.

Na terenie Gminy jest gazociąg. Istnieje możliwość przyłączenia się do sieci gazociągowych zarówno dla potrzeb gospodarstwa domowego, jak i ogrzewania budynków.

Gmina zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Gwarantowane jest 100 proc. realizacji potrzeb w tym zakresie. Podkreślić należy, że zarówno w szkołach, jak i w placówkach przedszkolnych odbywa się nauka dwóch języków obcych.
Na terenach otaczających szkoły i przedszkola usytuowane są place zabaw, które są dostępne także po godzinach pracy placówek.


Gmina w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” planuje uruchomienie Klubu Dziecięcego w miejscowości Ciasna. Uruchomienie klubu umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwoli na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

Gmina przeprowadziła prace termomodernizacyjne. Wszystkie budynki szkół i przedszkoli posiadają nowe elewacje i energooszczędne źródła ciepła wraz z istniejącymi halami sportowymi.

Na terenie Gminy Ciasna utworzono Dzienny Dom “Senior +” dla osób nieaktywnych zawodowo, w wieku powyżej 60 lat, zdolnych do samoobsługi. Pobyt i uczestnictwo w zajęciach są bezpłatne.

Gmina buduje i wyposaża obiekty sportowe. Na terenie obok boisk szkolnych znajdują się ORLIKI oraz boiska wielofunkcyjne.
Ciasna jest miejscem bardzo bezpiecznym, co potwierdzają coroczne statystyki i sprawozdania składane przez Powiatowego Komendanta Policji i Prokuratury Rejonowej.

Gmina posiada bardzo dobre warunki przestrzenne do rekreacji i wypoczynku. Podkreślić należy występowanie dużych obszarów leśnych z ciekawą fauną i florą. Miłośnicy polowań, wędkarstwa i grzybobrania nie są zawiedzeni. Występują rzadkie gatunki zwierząt i ptaków takie jak bocian czarny czy orlik biały.
Dbałość o dziedzictwo kulturowe potwierdzone zostało nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków za renowację drewnianego zabytku tzw. Fabryki fajek.

Wizytówką gminy Ciasna są prężnie działające grupy dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Ośrodka Kultury. Są to Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Mażoretki, sekcja wokalna oraz fotograficzna. Mażoretki od 15 lat każdego roku biorą udział w Mistrzostwach Polski, międzynarodowych festiwalach i nigdy nie wracają bez miejsca na podium.

W 2018 roku brały udział w Mistrzostwach Europy w Pradze :
• IV miejsce – flaga senior
• IV miejsce – miniformacja senior
• VI miejsce – przemarsz pompom
• X miejsce – pompom scena

Mistrzostwa Świata w Pradze World Championship Majorettes Sport
• I miejsce – Flaga Senior Mini
• IV miejsce – Flaga Senior Solo Angelika Gajda

W 2019 roku brały udział w Mistrzostwach Świata Mażoretek w Pradze
• IV miejsce – Flaga Senior Mini
• IV miejsce – Flaga Senior Duo.

Najważniejszym osiągnięciem Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest I miejsce w XXXV Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych.

Dbając o zrównoważony rozwój gminy, biorąc pod uwagę stworzone już warunki dla mieszkańców, Gmina przeznaczyła pod zabudowę kolejny duży kompleks działek budowlanych. W miejscowości Ciasna na terenie stanowiącym własność Gminy pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, gmina Ciasna przeznaczyła 100 działek z dostępem do mediów. Szacunkowa średnia powierzchnia działek to 10 arów. Na tym terenie prowadzona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.Gmina opracowała Lokalny Program Rewitalizacji. Głównym projektem inwestycyjnym jest Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu nadając mu funkcję rekreacyjną oraz gospodarczą. W ramach programu rewitalizacji wykonano inwestycję pod nazwą „Zagospodarowanie terenu skweru przylegającego do ulicy Lublinieckiej w celu stworzenia reprezentacyjnej przestrzeni publicznej oraz wykreowania lokalnego miejsca spotkań, rekreacji i integracji mieszkańców miejscowości Ciasna” oraz „Zagospodarowanie istotnych dla Sołectwa miejsc publicznych poprzez tworzenie i modernizacje terenów zielonych na terenie miejscowości Ciasna”.


Gmina Ciasna to Gmina przyjazna inwestorom czego dowodem są rozwijające się zakłady pracy na jej terenie należą do nich:
INVADO – produkcja drzwi wewnętrznych, ościeżnic, listew przypodłogowych,
EJOT – produkcja wkrętów do tworzyw sztucznych, wkrętów do metalu i blach
oraz indywidualnych rozwiązań połączeniowych,
KOSPAN – produkcja paneli ściennych, listew wykończeniowych, profili oraz frontów meblowych,
ASKLA – produkcja maszyn i urządzeń dla przemysłu oraz tworzenie nowych technologii produkcji,
LHL Klinkier– wyroby ceramiczne, cegła,
PARS – firma transportowa;
Granit Grzechac – usługi kamieniarskie, wykonywanie m.in. fontann, kul pływających, schodów wewnętrznych i zewnętrzne prace kamieniarskie na obiektach sakralnych,
Wrona – produkcja podłoża do pieczarek,
Lempa – wykonywanie schodów i wykończeń drewnianych.

Atutem Gminy jest także wykwalifikowana siła robocza. W istniejących zakładach produkcyjnych uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Kończąc szkołę są gotowi do pracy.

Gmina opracowała i wprowadziła tzw. program zachęt inwestycyjnych. Obejmuje on zarówno przedsiębiorców działających na terenie gminy jak również nowopowstałych. Zawiera on zwolnienia z podatku od nieruchomości przez okres 2 lat od momentu powstania zobowiązania podatkowego. Warunkiem skorzystania jest złożenie wniosku oraz stworzenie nowego miejsca pracy. Nie bez wpływu na zagadnienie dobrej współpracy z inwestorem jest obniżenie stawek proponowanych przez Ministra Finansów dotyczących gruntów i budynków, w których prowadzi się działalność gospodarczą.

Ciasna jako Gmina przyjazna inwestorom otrzymała w tej płaszczyźnie nagrody oraz wyróżnienia, m.in. Przyjazna Gmina, Laur Gospodarności, Gmina Przyjazna Biznesowi.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.