Świebodzice – zielone miasto  

Świebodzice – zielone miasto   

 

Na zdjęciu: Skwer Śnieżka w Świebodzicach

Czym obecnie jest zielone miasto? Dzisiaj to pojęcie jest dużo szersze, niż jeszcze kilka lat temu, gdyż oprócz udziału procentowego i właściwego utrzymania terenów zielonych obejmuje również niskoemisyjny transport, efektywność energetyczną budynków, zrównoważone źródła energii, a nawet zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W Świebodzicach władze lokalne świadome są konsekwencji płynących ze zmian klimatu i ich coraz większego wpływu na jakość życia mieszkańców. Dlatego cele, takie jak m.in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń i wzrost efektywności energetycznej, przystosowanie do zmian klimatu oraz edukacja ekologiczna znalazły się wśród działań priorytetowych zawartych w Strategii Rozwoju Miasta.

Dzięki szeroko prowadzonym inwestycjom w mieście utworzono nowe i odnowiono dawne parki i skwery, gdzie mieszkańcy oraz turyści mogą odpoczywać w otoczeniu zieleni. Zmotoryzowanych zachęca się do pozostawienia auta na terenie centrum przesiadkowego, usytuowanego przy zabytkowym budynku Dworca Kolejowego i wybrania się w dalszą drogę bezpłatną komunikacją miejską lub korzystając z sieci ścieżek rowerowych.

Miasto stale inwestuje również w wymianę miejskiego taboru na zeroemisyjny. Świebodzice, jako pierwsza miejscowość w Polsce, zakupiła nowoczesną, elektryczną śmieciarkę, planowana jest również inwestycja w dwa elektryczne autobusy komunikacji miejskiej. Samochody z napędem elektrycznym posiada również Straż Miejska i ZWiK sp. z o.o.

Jednak to mieszkańcy są siłą napędową każdego miasta, a w Świebodzicach osób zaangażowanych w akcje proekologiczne jest naprawdę wiele. Najlepiej świadczy o tym duża frekwencja w cyklicznych akcjach: sprzątania miasta, zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego, czy w dniu bez samochodu. Ogromną rolę w promowaniu idei zrównoważonego rozwoju mają również świebodzickie placówki oświatowe.

Wszystkie podejmowane w Świebodzicach działania mają jeden cel – współtworzenie lepszej i bardziej przyjaznej przestrzeni do życia dla mieszkańców.

PKJ

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.