14 emerytura jako stałe świadczenie

14 emerytura jako stałe świadczenie

14 emerytura będzie wypłacana corocznie, czytamy w informacji serwisu Bankier.pl, projekt ustawy ma być przyjęty w I kwartale - podano w wykazie prac rządu.

"Projekt ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów stanowi realizację zapowiedzi Premiera RP w sprawie wprowadzenia corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury" - napisano.

W wykazie napisano, że projektowane rozwiązanie wprowadza wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego - tzw. 14. emerytury.

"Rozwiązanie to będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych" – napisano w treści.

Osobom uprawnionym przysługiwać będą kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w wysokości:
• kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł;
• kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia

podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie ustawy proponuje się, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.
Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura – czytamy w podsumowaniu.

Foto: Business Insider
Źródło: Bankier.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.