Advertisement

BP_2024

2022 rokiem danych. Także samorządy wdrażają rozwiązania informatyczne z zakresu Business Intelligence

2022 rokiem danych. Także samorządy wdrażają rozwiązania informatyczne z zakresu Business Intelligence

Rok 2022 będzie czasem, w którym znaczenie efektywnego zarządzania danymi przestrzennymi będzie rosnąć wykładniczo – wynika z prognoz specjalistów. Ich zdaniem, dane z zakresu Business Intelligence i Location Intelligence to przyszłość również w zarządzaniu gminami. Szacują, że zainteresowanie wśród JST narzędziami IT analizującymi dane wzrośnie o 20%.

Jak zauważają specjaliści, 2022 rok będzie czasem rozwoju umiejętności korzystania z danych. Zyskają te JST, które nauczą się przekuwać informacje w wiedzę i wykorzystają to w odpowiedni sposób. Chodzi przede wszystkim o korzyści dla budżetu. Samorządy gromadzą rozmaite dane, w tym szczegółowe informacje przestrzenne, już dłuższy czas. Teraz nadchodzi moment na ich efektywne wykorzystanie.

– Stale rośnie liczba jednostek samorządu terytorialnego korzystających z narzędzi GIS, czyli aplikacji geoinformatycznych. Dane gromadzone z użyciem tego typu programów ułatwiają nie tylko planowanie przestrzenne, ale także pracę administracji. Moim zdaniem liczba samorządów, które zdecydują się na korzystanie z rozwiązań GIS również w kierunku Business Intelligence, wzrośnie w 2022 r. o 20%. Warto też pamiętać, że samo gromadzenie danych to jednak nie wszystko. Wyniki analiz powinny być wykorzystywane do konkretnych celów. W tej chwili samorządy nie zawsze potrafią w pełni wykorzystać potencjał gromadzonych informacji, ale to się zmienia. I dobrze, bo JST które znajdą metodę na efektywne zarządzanie danymi, szybko na tym zyskają – mówi Sławomir Hemerling-Kowalczyk, Prezes GIAP Sp. z o.o.

Samorządy stają się firmami

Zarządzanie jednostkami samorządowymi coraz bardziej przypomina biznes. Zdaniem specjalistów, rozwój JST w 2022 roku oznacza dalsze, a nawet jeszcze bardziej dynamiczne podążanie tą drogą. Pieniędzy z podatków nie zawsze wystarcza na realizację wszystkich zaplanowanych przez samorząd celów. Co więcej, samorządowcy obawiają się, że nowy porządek podatkowy w ramach Polskiego Ładu negatywnie wpłynie na stan budżetów lokalnych. Kluczem do zarabiania lub szukania oszczędności są właśnie gromadzone dane i umiejętne ich przetwarzanie. Mało tego – Business Intelligence może wpłynąć na zwiększenie przychodów do budżetu, umożliwiając skuteczniejszą niż dotychczas ściągalność opłat. Rozwiązania BI umożliwiają np. przeprowadzenie analizy lokalnych deklaracji śmieciowych z rzeczywistą liczbą osób zamieszkującą daną lokalizację.

Business Intelligence  – proces przetwarzania danych gromadzonych w przedsiębiorstwie lub instytucji, które następnie przekształca się na informacje i wiedzę. W ten sposób managerowie i specjaliści otrzymują narzędzia do tworzenia strategii biznesowej przedsiębiorstwa oraz niezbędną wiedzę potrzebną do podejmowania decyzji.

W celu gromadzenia i przetwarzania danych wykorzystuje się narzędzia analityczne oraz kokpity managerskie, służące do prezentacji danych i raportów z przeprowadzonych analiz.

Location Intelligence  – element Business Intelligence, polegający na gromadzeniu i przetwarzaniu danych, zdobywanych za pomocą analiz przestrzennych z użyciem map i narzędzi geoinformatycznych.

Business Intelligence i Location Intelligence, to już nie przyszłość, a w zasadzie kierunek bieżącego rozwoju JST w 2022 roku. W biznesie, narzędzia raportujące w oparciu o analizy danych, funkcjonują już 15-20 lat. Dotychczas samorządy nie musiały tego robić, ale teraz przyszła na nie kolej. Rozwiązania BI już teraz posiada m.in. Warszawa, a postępowania w sprawie przygotowania takich narzędzi prowadzą Kielce oraz Poznań. Znalezienie metody na odpowiednie przekształcanie danych i zarządzanie nimi to klucz do sukcesu finansowego JST. Tego typu wiedza pozwoli znaleźć oszczędności i efektywnie zarządzać zasobami samorządu, w taki sposób, aby gromadzić środki na inwestycje. Te, jak wiadomo, oznaczają rozwój i wzrost jakości życia mieszkańców. Dodam, że branża IT naturalnie zauważyła ten trend i w tej chwili powstają koncepcje na kokpity menadżerskie dla systemów GIS z przeznaczeniem dla władz samorządowych. To narzędzia raportujące, które będą działać w oparciu o już istniejące w urzędzie oprogramowanie – dodaje Michał Pałka Dyrektor działu IT w GIAP

Synchronizacja danych kolejnym wyzwaniem

Aby efektywnie korzystać z gromadzonych danych, JST muszą rozwiązać jeszcze jeden problem – brak synchronizacji danych między narzędziami wykorzystywanych w poszczególnych urzędach, wydziałach, a tymi z których korzystają jednostki podległe. To wyzwanie, które dotyczy nie tylko rozwiązań Business Intelligence, ale również danych wszelkiego rodzaju. Ten problem, jak podkreślają specjaliści, częściowo rozwiązują już Krajowe Ramy Interoperacyjności. Narzucają one samorządom standardy i wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej. To jednak proces, który w 2022 roku z pewnością będzie jeszcze trwał.

Foto: Newseria-BIZNES

Źródło: GIAP Sp. z o.o.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.