Blisko 70 proc. pracodawców w Polsce wskazuje na niedobór talentów z niezbędnymi umiejętnościami

Blisko 70 proc. pracodawców w Polsce wskazuje na niedobór talentów z niezbędnymi umiejętnościami

W Polsce aż 66 proc. firm ma trudności w obsadzaniu stanowisk pracy nowymi pracownikami posiadającymi niezbędne, pożądane umiejętności. Współczynnik jest nadal wysoki, ale jest on najniższy od lat, o 6 punktów procentowych mniejszy niż w 2023 roku (72 proc.), a także niższy niż średnia globalna (75 proc.).

Opublikowany raport ManpowerGroup „Niedobór talentów” pokazuje, że najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów są umiejętności z obszaru IT & analizy danych, co sygnalizuje 23 proc. organizacji, a także te techniczne, o czym mówi 22 proc. firm w Polsce. Chcąc przeciwdziałać niedoborowi talentów, organizacje chcą m.in. zwiększyć elastyczność pracowników w zakresie miejsca i czasu pracy, a także podwyższać wynagrodzenie. – Choć wciąż poziom niedoboru talentów w Polsce jest wysoki, spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu z zeszłorocznych badaniem wskazuje na to, że sytuacja na polskim rynku zaczyna nieco się poprawiać – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce i dodaje, że globalnie rekrutacja kandydatów o pożądanych umiejętnościach jest dla firm jeszcze większym wyzwaniem, wskazuje na nie bowiem 75 proc. pracodawców. – Rynek pracy przechodzi technologiczną transformację, szybko dążąc ku wykorzystaniu sztucznej inteligencji, digitalizacji i automatyzacji wielu procesów, dlatego właśnie umiejętności pracowników z zakresu IT & analizy danych są tymi najbardziej poszukiwanymi przez organizacje. Pomimo wielu wyzwań rynkowych, pracodawcy nieustannie powinni skupiać się na pracownikach, ich nastrojach, utrzymaniu talentów w przedsiębiorstwach. Kładąc nacisk na rozwój, upskilling lub reskilling w obrębie organizacji, będą w stanie zbudować zespoły z najlepszymi ekspertami na rynku dostosowując je jednocześnie do ewoluującego rynku pracy – dodaje ekspert.

Finanse i nieruchomości z największą konkurencją o pożądane talenty

Branżą, w której pracodawcy mówią o największych wyzwaniach rekrutacyjnych są finanse & nieruchomości – aż 74 proc. organizacji z tego sektora deklaruje problem ze znalezieniem odpowiednich do pracy kandydatów. Wysoki deficyt w tym zakresie odczuwają też organizacje z obszaru dóbr i usług konsumenckich (71 proc.) oraz energetyki i usług komunalnych (70 proc.). O trudności w rekrutacji pracowników z pożądanymi umiejętnościami na podobnym poziomie mówią także firmy sektora transportu, logistyki i motoryzacji (69 proc.), a także nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej (68 proc.).

Duże firmy – najmniejsze wyzwania rekrutacyjne

Raport ManpowerGroup wskazuje, że na największe wyzwania w rekrutacji kandydatów o pożądanym profilu wskazują organizacje mające w swoich strukturach 250-999 pracowników (71 proc.) oraz ponad 5000 zatrudnionych osób. Na niedobór talentów na podobnym poziomie wskazują także pracodawcy z zespołami liczącymi 10-49 (67 proc.), a także 50-249 pracowników. Nieco mniejszy problem z obsadzeniem stanowisk pożądanymi kandydatami mają pracodawcy z kadrą nieprzekraczającą 10 osób (63 proc.). Najniższy niedobór odpowiednich kandydatów deklarują natomiast firmy zatrudniające 1000 – 4999 talentów.

– Można śmiało stwierdzić, że gwarantem sukcesu na rynku pracy jest umiejętność zwinnego dopasowywania się do zmieniającego się świata, gotowość do ponoszenia kontrolowanego ryzyka. Istotne jest też sprawne korzystanie z technologii, sztucznej inteligencji, wyjście poza strefę komfortu, oraz jasno zdefiniowane mądre przywództwo, włączając w to konieczność i umiejętność poodejmowanie niepopularnych decyzji. Dla kandydatów kluczowa jest potrzebaciągłego uczenia się oraz rozwoju kompetencji, adaptacji do szybko zmieniających się technologii. Rynek pracy nieustannie potrzebuje specjalistów z umiejętnościami IT, nie uciekniemy bowiem od wszechobecnej cyfryzacji i automatyzacji – mówi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions ManpowerGroup w Polsce.

Firmy chcą inwestować w rozwój talentów

Respondenci zostali także zapytani o to, jakie działania zamierzają podjąć, by przeciwdziałać temu zjawisku. Najwięcej z nich w celu wypełnienia tej luki planuje zwiększenie elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy (45 proc.), a także zwiększenie wynagrodzenia (39 proc.). Pracodawcy w Polsce chcieliby również otworzyć się na bardziej elastyczne formy względem czasu pracy, jak zatrudnienie na niepełny etat oraz dobór godzin pracy (30 proc.) czy utrzymywanie zespołów na niezmienionym poziomie, nawet jeśli pewne role nie są niezbędne w organizacji (30 proc.).


Źródło: Badanie „Niedobór talentów” zrealizowane na próbie 525 pracodawców w Polsce pomiędzy 2 a 31 października 2023 r. / Monika Majewska, ManpowerGroup Polska

Foto: wGospodarce.pl // Fotolia.com

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.