Advertisement

BP_2024

Nauczanie indywidualne w trzech formach

Nauczanie indywidualne w trzech formach

MEN zakłada możliwość prowadzenia w roku szkolnym 2020/2021 indywidualnego nauczania i indywidualnego obowiązkowego wychowania przedszkolnego w trzech formach: w bezpośrednim kontakcie dziecka z nauczycielem, w formie hybrydowej lub zdalnej.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń ministra edukacji dotyczących indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania. Opatrzono je adnotacją: skierowane do podpisu ministra – czytamy w informacji serwisu Gazetaprawna.pl

Zgodnie z nimi w roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, o ile z wnioskiem w tej sprawie wystąpią do dyrektora  przedszkola lub szkoły rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń – podał portal.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektów  - "Wprowadzenie takiego rozwiązania umożliwi dyrektorowi przedszkola lub szkoły zorganizowanie ww. zajęć np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Należy przy tym podkreślić, że w przypadku zorganizowania zajęć w ww. sposób zajęcia te nadal będą musiały odbywać się w indywidualnym kontakcie nauczyciela lub nauczycieli z dzieckiem lub uczniem" - czytamy dalej.

Ponadto - jak wyjaśnia MEN - wprowadzone rozwiązanie umożliwi np. zorganizowanie wszystkich zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub zorganizowanie tych zajęć w wersji mieszanej (częściowo w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem i częściowo w inny sposób np. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). W przepisach wskazano, że jedynie na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia, dyrektor przedszkola lub szkoły może wprowadzić taką organizację zajęć – wyjaśnia serwis.

Taki sposób organizacji zajęć będzie możliwy bez względu na przyjęty model edukacyjny związany z sytuacją epidemiologiczną (stacjonarny, hybrydowy, zdalny) – napisano dalej.

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania mogą być prowadzone również w dotychczasowy sposób, tj. w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie dziecka lub ucznia z nauczycielem.

Rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – podsumowuje serwis Gazetaprawna.pl.   (jmk)

 

Źródło i czytaj więcej: Gazetaprawna.pl

fot.: Julia M Cameron, Pexels

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.