Podatek hipotetyczny w PIT za rok 2022

Podatek hipotetyczny w PIT za rok 2022

Dzięki mechanizmowi podatku hipotetycznego część osób składających zeznanie roczne za 2022 rok może otrzymać większy zwrot niż ten wynikający ze złożonego PIT.

Podatek hipotetyczny ma związek z likwidacją tzw. ulgi dla klasy średniej. Był to specjalny odpis od dochodu, który przysługiwał pracownikom i przedsiębiorcom na skali. Ulga została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. przez Polski Ład. Pracodawcy powinni ją stosować przy rozliczaniu miesięcznych pensji od 5701 zł do 11 141 zł. Natomiast przedsiębiorcy mogli po przekroczeniu dochodu w wysokości 68 412 zł (do 133 692 zł).

Jak pisano wcześniej na łamach "Rzeczpospolitej", ulga była liczona według skomplikowanych wzorów. Przyniosła wiele problemów i wątpliwości, stała się wręcz symbolem zawiłości Polskiego Ładu. Dlatego Ministerstwo Finansów ją zlikwidowało (od 1 lipca 2022 r.). Jednocześnie zagwarantowało w przepisach, że osoby, które na tym stracą (bo okaże się, że roczny podatek wyliczony bez ulgi jest wyższy niż z nią), otrzymają wyrównanie – wyjaśniono.

Fiskus zwróci PIT tym, którzy są na minusie po likwidacji ulgi dla klasy średniej – napisano dalej.

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik sam nie uwzględnia ulgi dla klasy średniej. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, podatek oblicza się od całości rocznych dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku.

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się korzystniejsze. Według szacunków MF może to być 1 osoba na 1 tysiąc. Aby żaden podatnik nie stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, naczelnik urzędu skarbowego obliczy hipotetyczny podatek należny z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, jeśli:
- wykazane w zeznaniu przychody będą wynosiły od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł,
- podatnik złoży zeznania PIT-36 lub PIT-37 na aktualnym wariancie formularza, z wyborem sposobu rozliczenia (indywidualnie, wspólne z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci),
- przychody zostały osiągnięte ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jak podkreśliło MF, podatek hipotetyczny jest wyliczany automatycznie i nie wymaga od podatników żadnej dodatkowej aktywności – podano.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica – czytamy w wyjaśnieniu.

Zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 45 dni dla zeznań podatkowych złożonych w formie elektronicznej lub w terminie 3 miesięcy dla zeznań podatkowych złożonych w formie papierowej – przypomniano w podsumowaniu.

Podatnicy sami mogą sprawdzić ile wyniósł ich hipotetyczny podatek należny przy użyciu opracowywanego przez MF kalkulatora na stronie podatki.gov.pl. (jmk)

Foto: Radio Malbork
Źródło: Rp.pl

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.