Rośnie polski eksport, a jego poziom lekko przewyższa import

Rośnie polski eksport, a jego poziom lekko przewyższa import

Według danych GUS w pierwszym kwartale br. w handlu zagranicznym Polski miała miejsce nadwyżka. Saldo obrotów bieżących zamknęło się w marcu nadwyżką 1,6 mld EUR.

Poprawa bilansu związana jest z lepszymi wynikami w handlu towarami. W marcu było to 15,5 proc. Wciąż szybko rośnie także wolumen handlu usługami, a wraz z nim nadwyżki w tym zakresie. Prognozy na nadchodzące miesiące 2023 roku również są pozytywne. Wielkość zamówień firm eksportowych rośnie dużo szybciej od podmiotów działających wyłącznie na rynku krajowym.

Należy podkreślić, że obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń-marzec 2023 r. wyniosły w cenach bieżących 418,1 mld PLN w eksporcie oraz 404,5 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 13,6 mld PLN.

W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 12,5 proc, a import o 3,0 proc. Największy wzrost nastąpił w eksporcie środków transportu (przede wszystkim części samochodowych, akumulatorów litowo-jonowych oraz samochodów). Duży wzrost wystąpił w eksporcie polskiej żywności i osiągnął za I kw. 2023 r. poziom 10,2 mld euro i był o 16,2 proc. wyższy w porównaniu do I kw. 2022 r.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wysoko ocenia zagraniczną ekspansję eksportową polskich firm ze wszystkich branż i regionów w pierwszym kwartale oraz korzystne prognozy na cały bieżący rok – mimo obecnej bardzo trudnej sytuacji gospodarczej związanej z wojną na Ukrainie. Jeśli w niedługim czasie nastąpi ustabilizowanie sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, przyniesie to poprawę warunków działania polskich firm eksportowych.

Źródło: Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Foto: Parkiet.pl / Adobe Stock

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.