STIR nie zostanie zastąpiony nowym narzędziem w dyspozycji KAS

 STIR nie zostanie zastąpiony nowym narzędziem w dyspozycji KAS

Krajowa Administracja Skarbowa i inne służby będą w kilka minut dostawać informacje o skrytkach bankowych i rachunkach. Będą wiedziały, że Kowalski ma skrytkę, ale nie co w niej jest. Dowiedzą się o rachunku w banku, ale nie o zgromadzonych na nim pieniądzach. Wszystko po to, aby sprawniej ścigać przestępców. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania Business Insidera. Powstanie nowego systemu nie oznacza likwidacji STIR, który też pozwala uzyskać informacje o rachunkach bankowych.

Zmiany w dostępie do rachunków i skrytek bankowych przewiduje projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej (druk sejmowy nr 2771, w skrócie SInF). Ma to być nowy system. Dostęp do niego mają mieć różnego rodzaju służby, w tym m.in. dyrektorzy izb administracji skarbowej, prokuratorzy, policja, szef CBA, ABW. Wszyscy oni będą mogli uzyskać szybki dostęp do informacji o tym, kto jest właścicielem rachunków bankowych i płatniczych oraz kto ma skrytkę w banku (czy szerzej skrytkę sejfową). Administratorem danych zgromadzonych w nowym systemie będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowy system już budzi kontrowersje, ale resort finansów uspokaja – podał serwis Businessinsider.com.pl

— Nie będą gromadzone informacje o zawartości skrytek sejfowych, tak jak nie będą gromadzone informacje o stanie środków zgromadzonych na rachunku. Będzie to wyłącznie informacja, że Jan Kowalski posiada skrytkę w banku X. Nie będzie możliwości przekazania informacji o zawartości skrytki, gdyż informacje takie nie będą znajdowały się w systemie – przekonuje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania Business Insidera.

Resort zaznacza, że dyrektorzy będą musieli dopilnować procedur – czytamy w wyjaśnieniach.

Nowy System Informacji Finansowej to nie nasz wymysł, a unijny. Polska dostosowuje przepisy do dyrektywy (2018/843). Jej celem jest modyfikacja przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I właśnie głównie ściganiu tych przestępstw ma służyć polski system oraz możliwość szybkiego dostępu do informacji o rachunkach i skrytek bankowych, ale nie tylko. Informacje o rachunkach i skrytkach mogą być zbierane również na potrzeby np. rozpoznania i wykrywania tzw. przestępstw katalogowych. Zasadniczo – jak wyjaśnia MF – chodzi o najpoważniejsze rodzaje przestępstw. Na tej liście znajdziemy m.in. handel narkotykami i bronią, zabójstwa, korupcję i fałszowanie pieniędzy, ale także: przestępstwa związane z pojazdami silnikowymi, podrabianie i piractwo produktów czy przestępczość komputerową.

System Informacji Finansowej może być też wykorzystywany do zapobiegania takim przestępstwom lub wspomagania prowadzenia postępowania karnego w takich sprawach - napisano.

W takich przypadkach, a więc m.in. w celu wykrywania przestępstw, informacje z SInF będą przekazywane m.in. fiskusowi, a konkretnie dyrektorom izb administracji skarbowej.
Co więcej, jak wskazuje MF, dyrektorzy izb administracji skarbowej będą mogli wystąpić o informacje o rachunkach i skrytkach w związku z wykonywaniem egzekucji administracyjnej pieniędzy oraz wykonywaniem zabezpieczenia należności pieniężnych – czytamy dalej.

W Systemie Informacji Finansowej będą gromadzone informacje o rachunkach i skrytkach sejfowych (czyli również skrytkach bankowych). Co konkretnie? Wskazuje to art. 12 projektu ustawy – podano.
Zarówno jeśli chodzi o rachunki, jak i o skrytki, to będzie to m.in. numer rachunku/skrytki, kto jest ich posiadaczem, kto jest beneficjentem rzeczywistym, dane pełnomocnika, data otwarcia i zamknięcia itp.

Fiskus i inne służby dowiedzą się szczegółów o posiadaczu rachunku, nie tylko imię i nazwisko, ale także, jakie ma obywatelstwo, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP (przedsiębiorcy), miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, a nawet numer telefonu i adres poczty elektronicznej - zaznaczono.

Obecnie służby, w tym fiskus, również mogą uzyskać dane o rachunkach i skrytkach bankowych, tyle że — jak czytamy w uzasadnieniu projektu — procedura jest sformalizowana i zabiera dużo czasu. Dzięki nowemu systemowi, KAS, policja, CBA i inne służby, prowadzące postępowania, uzyskają dostęp do danych o rachunkach i skrytkach w ciągu paru minut.

— Procedura dostępu do informacji zgromadzonych w Systemie Informacji Finansowej, czyli wyłącznie informacji o powiązaniu danej osoby fizycznej czy prawnej z rachunkiem lub skrytką sejfową, ma być docelowo szybka, trwająca nawet kilka minut. Nie oznacza to jednak, by dostęp do systemu nie był sformalizowany – zaznaczyło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania serwisu.

Resort precyzuje, że kilka minut ma docelowo trwać udostępnienie poszukiwanej informacji z systemu, przy czym, aby taki dostęp był możliwy, użytkownik (np. dyrektor izby administracji skarbowej, czy prokurator) musi otrzymać osobne upoważnienie do dostępu do systemu.

Ponadto – tłumaczy dalej MF – użytkownik, przy każdorazowym wyszukiwaniu informacji, będzie musiał podać szczegółowe dane uzasadniające wyszukiwanie informacji, w tym rodzaj przestępstwa katalogowego, w związku z którym poszukuje informacji, czy też oznaczenie postępowania, w związku z którym występuje o informacje - wskazano w wyjaśnieniu.

— Aby uzyskać informacje z Systemu Informacji Finansowej, użytkownik będzie musiał zidentyfikować osobę fizyczną, prawną lub rachunek, o której informacji poszukuje — zastrzegło Ministerstwo. Dodało, że w przypadku sformułowania zbyt szerokiego zapytania, niepozwalającego na zidentyfikowanie osoby, podmiotu lub rachunku (skrytki sejfowej) informacje nie zostaną udostępnione.

— Należy również podkreślić, iż pozyskanie lub wykorzystanie informacji z systemu niezgodnie z przepisami będzie, zgodnie z art. 34-35 projektu, zagrożone karą pozbawienia wolności — podkreśliło Ministerstwo Finansów.

Przypomniano, że już obecnie jest system, który również pozwala uzyskać fiskusowi informacje o rachunkach, w przypadku podejrzenia wyłudzeń skarbowych. Chodzi o STIR.

— System Informacji Finansowej będzie różnił się od STIR — zaznaczyło jednak MF. Dodało zaraz, że oba rozwiązania mają elementy wspólne, w związku z czym STIR będzie wykorzystywany do przekazywania informacji do Systemu Informacji Finansowej. To pozwoli m.in. na ograniczenie kosztów systemu.

Ponadto, w STIR gromadzone są informacje o rachunkach tzw. podmiotów kwalifikowanych, czyli w uproszczeniu przedsiębiorców. W Systemie Informacji Finansowej będą dane większej grupy, nie tylko przedsiębiorców, ale też osób fizycznych, a nawet instytucji publicznych.

Co za tym idzie — tłumaczyło MF — STIR zawiera dane, które nie będą gromadzone w Systemie Informacji Finansowej, a jednocześnie System Informacji Finansowej będzie zawierał dane, które nie są gromadzone w STIR. Ponadto SInF będzie miał inne funkcjonalności niż STIR, w szczególności w zakresie udostępniania danych podmiotom uprawnionym.

— Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, iż System Informacji Finansowej nie zastępuje STIR. Z uwagi na odmienne funkcjonalności obu rozwiązań, wprowadzenie Systemu Informacji Finansowej nie oznacza planów likwidacji STIR – wskazało MF.

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia – czytamy w podsumowaniu. (jmk)

Foto: Blog Kancelarii Prawnej SPCG
Źródło: / Businessinsider.com.pl / Onet.pl /

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.