Stulecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Stulecie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Historia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) sięga lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wtedy narodziła się idea, która zmieniła naszą przyszłość.

Dlaczego powołanie jednostki normalizacyjnej było tak ważne?

Polska przez ponad 120 lat była podzielona między trzy obce mocarstwa. Niepodległość odzyskała w 1918 roku. W tym czasie stosowano różne miary, różne waluty, różne myśli techniczne i rozwiązania techniczne. W takim momencie historycznym unifikacja i normalizacja odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju gospodarczym i technicznym Polski.  „ (…) w każdej dziedzinie techniki mieliśmy już dawniej wprowadzone różne normy, uznane przez 3 państwa, więc posiadamy obecnie więcej norm niż inne kraje” – pisał prof. Edwin Hauswald w 1925 r.

W latach 20. poprzedniego wieku istniały różne formaty cegieł i związane z nimi przepisy dotyczące grubości murów, liczne normy dla kolejnictwa, materiałów wojennych, elektrotechniki, budowy dróg, wodociągów i wielu innych dziedzin. Dlatego  powołanie krajowej jednostki normalizacyjnej stało się priorytetem. Trzy lata po odzyskaniu niepodległości – w 1921 r. sprawę normalizacji poruszyło Koło inżynierów-mechaników w Warszawie. A w 1924 r. powstał Polski Komitet Normalizacyjny i koordynuje system normalizacyjny w kraju do dziś.

PKN od 100 lat skutecznie organizuje działalność normalizacyjną i stale się rozwija dla swoich interesariuszy, aby każdy mógł korzystać z niezawodnych wyrobów.

Rola nie do przecenienia

Głównym inspiratorem powołania Komitetu był inż. Piotr Drzewiecki – pierwszy prezydent Warszawy w II Rzeczpospolitej, szef Polskiego Banku Komunalnego, przewodniczący Zarządu Związku Miast, prezes Stowarzyszenia Techników Polskich i wreszcie pierwszy prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Starania o zorganizowanie działalności normalizatorów zakończyły się w 1923 roku, powołaniem Komitetu Technicznego dla normalizacji wytworów przemysłowych oraz ich dostawy. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbyło się w 1924 r. i wtedy przyjęto nazwę Polski Komitet Normalizacyjny P.K.N. (tak wówczas zapisywano ten skrót) – 1924 r. jest zatem oficjalnie uznaną datą powstania PKN.

PKN dziś

Od swojego powstania w 1924 roku PKN nieustannie realizuje misję ustanawiania, rozwijania i wdrażania norm technicznych, pełniąc istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, jakości oraz interoperacyjności produktów i usług na rodzimym rynku.

Jubileuszowy rok 2024 stanowi nie tylko okazję do świętowania, lecz także do refleksji nad bogatą historią i osiągnięciami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Przez dziesięciolecia PKN wprowadzał innowacje w procesach normalizacyjnych, elastycznie dostosowując się do zmieniających się potrzeb i wyzwań polskiej gospodarki oraz społeczeństwa. W obliczu dynamicznego rozwoju technologicznego i globalizacji PKN nieustannie poszerza swoją działalność, promując nowoczesne podejście do standardów jakości i interoperacyjności.

Dzisiaj PKN współpracuje z ponad 300 Organami Technicznymi (OT), w których działa ponad 1 000 firm i instytucji, a zbiór Polskich Norm ma już ponad 80 000 dokumentów normalizacyjnych. Współczesne opracowanie norm to proces w pełni elektroniczny, który umożliwia tworzenie produktów i usług zgodnych z potrzebami klientów. Przez ostatnie lata PKN zmieniał się, dostosowywał do zmieniających warunków, aby odpowiadać na obecne wyzwania. Dzięki temu jest dziś uznanym partnerem w kraju i za granicą.

PKN to nie tylko instytucja, to także ludzie, którzy ją tworzą. Dziś to ponad 240 pracowników w Warszawie, Łodzi i Katowicach, którym przyświeca ten sam cel co sprzed 100 lat i niezmienna otwartość na nowe. Polski Komitet Normalizacyjny w swoim jubileuszowym roku kontynuuje tradycję zaangażowania w opracowywanie norm dla polskiej gospodarki. Dąży do dalszego rozwoju, mając na uwadze dobro konsumentów i przedsiębiorstw.

Jaka będzie normalizacja przyszłości?

Współczesna normalizacja stoi u progu wyzwań związanych m.in. z bezpieczeństwem, zrównoważonym rozwojem, poprawą jakości życia, ochroną środowiska, szybkim postępem technologicznym. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w procesie normalizacyjnym oraz współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w kolejnych latach, aby wzmacniać i wspierać  dążenia do budowania jeszcze bardziej konkurencyjnego i zrównoważonego rynku krajowego. PKN to nie tylko przeszłość i teraźniejszość, to także przyszłość, którą chcemy wspólnie tworzyć!
 
Polski Komitet Normalizacyjny
www.pkn.pl                   

Patronat medialny - ForumBiznesu.pl
 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.