Kamień milowy surowców energetycznych

Kamień milowy surowców energetycznych

Foto: Instalacja 920 ROSE Rafinerii Gdańskiej

Rozmowa z Adrianem Szkudlarskim,
Prezesem Zarządu Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o.

W ostatnich latach na rynku paliw i energii zachodzą dynamiczne zmiany związane chociażby z dywersyfikacją dostaw surowców, z jednej strony mieliśmy pandemię, a następnie napaść Rosji na Ukrainę. Jak na tym tle wygląda sytuacja Rafinerii Gdańskiej i jak odpowiada na zachodzące wyzwania?

Rafineria Gdańska dzięki inwestycjom poczynionym w latach poprzedzających obecne wydarzenia, stała się jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w tej części Europy. Nasze moce przerobowe to ponad 10 mln ton ropy rocznie. Spółka zatrudnia obecnie około tysiąca dwustu pracowników i zajmuje się w głównej mierze działalnością processingową. Dostarczony surowiec przerabiany jest na wysokomarżowe produkty. Trzeba zauważyć, że w listopadzie 2021 r., w wyniku reorganizacji ówczesnej Grupy Kapitałowej LOTOS, w jednym podmiocie zintegrowano całą działalność rafineryjną zlokalizowaną w Gdańsku. Wtedy to, ze spółki produkcyjno-handlowej (pod nazwą LOTOS Asfalt Sp. z o.o. funkcjonowała do 19 lipca 2022 r.) stała się podmiotem w pełni produkcyjnym. Co jest poniekąd odpowiedzią na obecne wyzwania.

W Rafinerii Gdańskiej sporo się w tym roku już wydarzyło. Proszę powiedzieć o najważniejszych procesach, jakie zaszły w firmie.

Kluczowym wydarzeniem było uruchomienie umowy processingowej z dwoma właścicielami, co wydarzyło się z początkiem tego roku. Mogę śmiało powiedzieć, że ten etap mamy już za sobą. Oczywiście to wszystko wiązało się z wieloma wyzwaniami, od momentu przyjęcia ropy, przez etap dokładnego rozliczenia produkcji na dwóch naszych procesorów, aż do momentu zorganizowania całej logistyki związanej z wydaniem produktów. Mogę zdecydowanie powiedzieć, że ten kluczowy kamień milowy, do którego organizacja przygotowywała się w całym 2022 roku, mamy już za sobą i osiągnęliśmy tutaj pełen sukces.

 

Rozmawiała Joanna Chrustek

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.