Kryzys to motor napędowy zmian. To czas na inwestycje i aktywność gospodarczą!

 dr inż. Józef Zakrzewski

Polski rząd robi co może, aby przeciwdziałać skutkom kryzysu, ale warto zastanowić się, czy kryzysów nie należy wygrywać? Przedsiębiorstwa nie zawsze podchodzą do kryzysu jak do czegoś, z czym można wygrać i zyskać dla wzmocnienia swojego potencjału gospodarczego.

 

Niewątpliwie ten kryzys jest inny, niż wcześniejsze. Zupełnie inaczej przebiega. Wywołała go pandemia. Grzechem zaniechania byłoby, gdybyśmy nie spojrzeli na przyczyny i skutki, na to, z czego wynika wzrost i rozwój gospodarczy i dobrobyt państwa. W tej sytuacji nie bez znaczenia są środki unijne, którymi będziemy dysponować w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W kontekście naszego kraju głównymi graczami są tu Parlament Europejski, polski rząd i samorządy. Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli tymi środkami zadysponować.

 

W polityce makroekonomicznej jeżeli popatrzymy na składowe dobrobytu, to kluczowa jest konsumpcja, której skutki przekładają się bezpośrednio na budżet. Czynnikiem, który może pobudzać konsumpcję jest polityka podatkowa i jest to narzędzie którym warto dysponować. Oczywiście mam na myśli obniżenie podatków, co mogłoby wpłynąć pozytywnie na popyt, a cena razy ilość, to także zwiększone przychody przedsiębiorstw, jak również większa produkcja. Warto się nad tym zastanowić, mimo, że będzie to wymagało weryfikacji polityki fiskalnej.

 

Bardzo ważnym składnikiem są inwestycje, które mogą być siłą napędową naszej gospodarki na najbliższe lata. Kryzys i tak był nieunikniony. Jeśli nie spowodowany pandemią, to innymi czynnikami. Mamy cykle koniunkturalne, a okres prosperity trwał dość długo. Jedno jest warte podkreślenia – przedsiębiorcy w tym okresie nie powinni zwalniać, a wykorzystać ten czas na marketing i inwestycje. Działania rządu powinny iść w kierunku polityki wsparcia inwestycji, zwłaszcza tych dużych, infrastrukturalnych, które w dają wiele miejsc pracy, albo pozwalają utrzymać istniejące stanowiska. Przecież budowana  teraz infrastruktura, w przyszłości będzie wykorzystywana na rzecz dalszego rozwoju firm, gmin, regionów i całego kraju. Pieniądze w formie wsparcia państwa nie powinny być przeznaczane na ich „zjedzenie”, choć zdaniem wielu komentatorów, to też nie jest takie złe, bo przecież generuje popyt, a ten jest dochodotwórczy z punktu widzenia makroekonomicznego. bez wątpienia jest to czas na jeszcze większą, odważną aktywność gospodarczą i inwestycyjną zarówno administracji centralnej, samorządowej, jak i przedsiębiorców.     


Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.