Advertisement

BP_2024

2015: Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialność

2015: Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialność

W Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja "Biznes, samorząd, nauka a społeczna odpowiedzialność".

Podczas kilku sesji panelowych rozmawialiśmy o tym jak wygląda społeczna twarz biznesu, samorządu i innych instytucji w Polsce, na czym polega synergia gospodarki, biznesu, wiedzy, nauki i kultury, oraz o tym czy placówki naukowe, kulturalne, instytucje społeczne, fundacje są równorzędnym partnerem dla biznesu.


Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem:

Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z udziałem Emiliana Kamińskiego, aktora, reżysera i właściciela Teatru Kamienica

Organizatorem konferencji były nasze redakcje: Forum Biznesu i ForumBiznesu.pl, Biznes Trendy i serwis SpolecznieOdpowiedzialni.info.

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był synergii środowisk kultury, nauki, instytucji państwowych i samorządowych, a także podmiotów gospodarczych. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie od czego należy rozpocząć współpracę pomiędzy nauką a biznesem, a także dlaczego w Polsce jest tak niska chęć wspierania projektów szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży, pomimo obecności sponsorskiej w projektach „seniorskich”. Rozmawialiśmy także na temat tego jak budować dobre relacje pomiędzy sztuką a biznesem i dlaczego droga w poszukiwaniu tej synergii jest tak trudna.

Udział w nim wzięli m.in. Emilian Kamiński - właściciel i dyrektor Teatru Kamienica, Bogumił Trojan (Związek Piłki Ręcznej w Polsce), Anna Grygierek - Burmistrz  Strumienia, dr Dariusz Koperczak - Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Piotr Ostaszewski - Profesor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W drugim panelu dyskusyjnym zastanawialiśmy się nad celem ustanawiania fundacji i specyfiką ich działania. Rozmawialiśmy także o fundacjach korporacyjnych, dokonaliśmy samooceny ich działalności i omówiliśmy relacje oraz formy współpracy tych organizacji z organami administracji publicznej i pozarządowej. Przedstawiliśmy także fundacje działające w Polsce na tle fundacji europejskich i światowych oraz omówiliśmy relację państwo-fundacje.

Uczestnikami dyskusji byli: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR Grupy Atlas, Marta Zagrodzka i Malwina Głowacka z DHL Express (Poland), Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia, Paweł Wojciechowski z Fundacji Grupy PKP oraz Aleksandra Grynczewska z Fundacji Zwierzęca Polana.

W trzecim panelu tematem dyskusji był człowiek w centrum zagadnień ekologicznych. Rozmawialiśmy o tym jakie korzyści przynoszą inwestycje w ochronę środowiska, czy ekologia może ograniczać rozwój, a także jakie są zadania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Poruszaliśmy także temat inicjatyw proekologicznych dla biznesu i samorządu w Polsce oraz kwestię odnawialnych źródeł energii. O tych problemach rozmawiali: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR z Grupy Atlas, Zbigniew Krzysztyniak z UM Krakowa oraz Stanisław Tamm z UM Poznania.

Ostatni panel konferencji udział wzięli: dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu L&J Techtrading, Stanisław Tamm z UM Poznania, Ewelina Romańska, Dyrektor ds. HR Franke Polska Sp. z o.o. oraz dr hab. prof. Grażyna Aniszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jacek Kozioł, redaktor Forum Biznesu. Dyskusja poświęcona była rozważaniom na temat tego, co to znaczy przyjazne środowisko pracy. Rozmawialiśmy o tym jak ważne jest zaangażowanie pracowników, a także równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, rozwój pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo oraz uznanie zasług pracownika. Omówiliśmy także kwestie komunikowania się w tym zakresie, aby skutecznie docierać do świadomości interesariuszy (w tym pracowników) i wyróżnić się na rynku.

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.