Debata: „Nauka a biznes. Wiedza jako kompetencja na rynku pracy”

- Uczelnie wyższe w dobie pandemii – kryzys, nowe wyzwania, szanse?
- Uczelnie wyższe a rynek pracy – oczekiwania a rzeczywistość.
- Kooperacja nauki i biznesu.
- Wiedza jako kompetencja na rynku pracy.

  • dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanistas
  • Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • Tomasz Hoffmann, ekspert Pracodawcy RP, Instytut Innowacyjności Polska


Nauczanie zdalne to szansa dla uczelni? Jakie są ewentualnie zagrożenia? Czy pandemia obnażyła słabości funkcjonowania uczelni i ich nieprzystosowanie do współczesności, czy raczej pokazała, że są one niezbędnym i niezwykle ważnym elementem systemu społeczno-gospodarczego? Czy uczelnie niepubliczne lepiej kształcą dla rynku pracy niż duże uczelnie publiczne, bo same są zarządzane rynkowo? Wiedza to ważna kompetencja na rynku pracy, zwłaszcza wiedza o normalizacji - dla inżynierów i menedżerów. Jakie są korzyści ze stosowania norm? Jaka jest rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako miejsca spotkań nauki i biznesu. Normalizacja w nowych obszarach w dużej mierze odnosi się do innowacyjnych rozwiązań. Innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i konkurowania. Wpływa to na modyfikację funkcjonowania firm, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania, także w kontekście kształcenia zawodowego, nabywania zdolności do samodzielnego tworzenia innowacji. Czy przedsiębiorstwa są gotowe na samodzielność i innowacyjną inicjatywę absolwentów, którzy powinni uczestniczyć w usprawnieniach przedsiębiorstwa. jaka jest ich rola w zespole dziś, a jak powinien wyglądać model idealny?

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.