Debata: „Nauka a biznes. Wiedza jako kompetencja na rynku pracy”

- Uczelnie wyższe w dobie pandemii – kryzys, nowe wyzwania, szanse?
- Uczelnie wyższe a rynek pracy – oczekiwania a rzeczywistość.
- Kooperacja nauki i biznesu.
- Wiedza jako kompetencja na rynku pracy.

  • dr hab. prof. WSH Michał Kaczmarczyk, Rektor Wyższej Szkoły Humanistas
  • Ewa Zielińska, Zastępca Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
  • Tomasz Hoffmann, ekspert Pracodawcy RP, Instytut Innowacyjności Polska


Nauczanie zdalne to szansa dla uczelni? Jakie są ewentualnie zagrożenia? Czy pandemia obnażyła słabości funkcjonowania uczelni i ich nieprzystosowanie do współczesności, czy raczej pokazała, że są one niezbędnym i niezwykle ważnym elementem systemu społeczno-gospodarczego? Czy uczelnie niepubliczne lepiej kształcą dla rynku pracy niż duże uczelnie publiczne, bo same są zarządzane rynkowo? Wiedza to ważna kompetencja na rynku pracy, zwłaszcza wiedza o normalizacji - dla inżynierów i menedżerów. Jakie są korzyści ze stosowania norm? Jaka jest rola Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jako miejsca spotkań nauki i biznesu. Normalizacja w nowych obszarach w dużej mierze odnosi się do innowacyjnych rozwiązań. Innowacje są kluczowym czynnikiem rozwoju gospodarczego i konkurowania. Wpływa to na modyfikację funkcjonowania firm, w tym na konieczność przemodelowania sposobu zarządzania, także w kontekście kształcenia zawodowego, nabywania zdolności do samodzielnego tworzenia innowacji. Czy przedsiębiorstwa są gotowe na samodzielność i innowacyjną inicjatywę absolwentów, którzy powinni uczestniczyć w usprawnieniach przedsiębiorstwa. jaka jest ich rola w zespole dziś, a jak powinien wyglądać model idealny?

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.