Pandemia weryfikuje, ale też daje nowe możliwości. Jaka będzie „postcovidowa” rzeczywistość?

Pandemia weryfikuje, ale też daje nowe możliwości.  Jaka będzie „postcovidowa” rzeczywistość?

Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia PO, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, socjolog, ekspert dziedzinie samorządu terytorialnego i w zakresie funduszy europejskich:

Konsekwencje doświadczeń, które aktualnie zdobywamy, będą po pandemii odnosiły się głownie do spraw organizacyjnych, takich których również doświadczamy w Parlamencie Europejskim, w sferze biznesu, w odniesieniu do sposobu pracy, komunikowania się, sposobów podejmowania decyzji. W „postcovidowej” rzeczywistości zapewne część form komunikacyjnych zostanie w użyciu, bo okazały się być skuteczne do tego stopnia, że spotkania online są bardziej efektywne, niż te fizycznie. Ale niektóre kwestie nie udają się przez internet Na przykład negocjacje budżetowe przez ostatnich kilka miesięcy wymagały przyjazdów do Brukseli, by twarzą w twarz rozmawiać oficjalnie i nieoficjalnie, negocjować przekonywać się nawzajem. Przekonywanie za pomocą internetu nie jest tak skuteczne. Podczas spotkań premierów w ramach Rady Europejskiej w formule wideokonferencji nie podejmuje się żadnych decyzji. Jest to po prostu wymiana informacji. Natomiast ich spotkanie osobiste, to jest właśnie ten moment, kiedy się rozmawia i negocjuje. Praca zdalna wpływa na takie kwestie organizacyjne, jak koszty podróży, koszty administracyjne, więc pewne rozwiązania pozostaną w zastosowaniu. Ale wielu elementów pracy politycznej nie sposób zastąpić.


To czego nauczyła nas tegoroczna sytuacja, to po pierwsze konieczność maksymalnego upraszczania procesów decyzyjnych wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W marcu, kiedy okazało się, że jesteśmy wewnątrz pandemii, decyzje zapadały bardzo szybko, np. ta o uruchomieniu ponad 400 miliardów euro, czy decyzja dotycząca mechanizmu zaciągnięcia kredytu na skrócony czas pracy, z którego państwa mogą korzystać. Dalej: ułatwienie i uelastycznienie procesów organizacyjnych, administracyjnych i kontrolnych przy funduszach europejskich. Okazało się, że sprawy nad którymi wcześniej zastanawialiśmy się wiele lat jak je uprościć, teraz usprawniliśmy bardzo szybko.
Pandemia wymusiła zmianę podejścia do wielu kwestii. Przyniosła zmianę decyzji u niektórych państw, które były przeciwnikami uwspólnotowienia długów. Teraz się na taki wariant zgodziły. Jesteśmy w momencie, w którym albo się to wprowadzi teraz, albo wcale.


Sytuacja pandemii jest kryzysem, więc z jednej strony przynosi weryfikację pewnych metod, sposobów organizacji, komunikacji i dosyć brutalnie je weryfikuje, a z drugiej – jak każdy kryzys stwarza pewne nowe możliwości czyli rozwiązania o charakterze alternatywnym, które przebudowują cały system. Wydaje mi się, że to jest to moment przełomowy dla Unii Europejskiej, czyli dla wszystkich państw członkowskich, a nie tylko Brukseli. Unii, która musi teraz podjąć wszystkie decyzje dotyczące finansowania, aby można było wspomagać gospodarkę w sposób sprawny, szybki i odczuwalny.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.