„Nowe tendencje w zarządzaniu rozwojem firmy w czasie pandemii – innowacje, rynek IT”

Rozmowa z Tomaszem Mazurem, Kierownikiem Sektora Technik Informacyjnych i Komunikacji w  Polskim Komitecie Normalizacyjnym

Lockdown wymógł na wielu firmach zmianę modelu działania. Odpowiednie wykorzystanie z narzędzi zapewniających ciągłość działania to klucz do sukcesu w tych trudnych czasach. Zyskały firmy, które potrafiły odpowiednio dostosować się do zmieniających się warunków prowadzenia biznesu. Transformacja cyfrowa to przewaga konkurencyjna. Rozwija się dynamicznie obszar pracy zdalnej i sektor telekonferencji. Ale przejście na system zdalny i rozproszony wiąże się z innym modelem przekazywania danych. Uporządkowaniu tego obszaru i jego bezpieczeństwa wychodzi naprzeciw normalizacja w dziedzinie Blockchain i tzw. Technologii rozproszonego rejestru, bazy danych, współdzielonej i dostępnej dla rozproszonych użytkowników.

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.